E-posta Yazdır PDF

KRS Ürünler

İdeal radyal rulmanlar olarak en çok tercih edilen makaralı rulman tipidir:
•  Yüksek radyal yükleri taşıyabilirler (Sadece radyal yönde etkiyen yükler altında çalışmaları halinde mükemmel randıman gösterirler).
•  Yüksek devir hızlarına uygundurlar. Çalışma esnasındaki gürültü seviyeleri fazla değildir.
•  Gerek rijit yapıları, gerekse dar işleme toleransları nedeniyle milin çok sağlam ve oldukça hassas olarak kılavuzlanabilmesi mümkündür.
•  Darbeli yüklere karşı dayanıklıdırlar.
•  İç veya dış bileziklerinin faturasız özelliğinden dolayı takma + sökme işlemlerinde büyük kolaylık sağlarlar.
•  Serbest yatak olarak ideal rulmanlardır.

Makaralı rulmanlar içinde uygulama alanı en geniş olan rulman tipidir:
•  Çok ağır radyal yükleri ve önemli miktarda eksenel yükleri taşıyabilirler
(Fa max= 3 B d).
•  Değişken yönlü yüklere karşı dayanıklıdırlar.
•  Mildeki eksenel kaçıklıkları (uzun miller, rulman oturma yüzeylerinin tek operasyonda işlenmemiş olması, her iki tarafta farklı yuvaların kullanılmış olması) maks. 20'ye kadar en fazla dengeleyebilen rulmanlardır.
•  Yüksek rijitliğin elde edilebildiği, genellikle sabit yatak rulmanları olarak kullanılmakla beraber, bu rulmanlarla serbest yataklama da yapılabilmektedir (oynar yataklama).
•  Germe ya da çakma manşonları ile takılabilmeleri sayesinde yüksek sıkılıkta geçme elde edilebildiği gibi, montajda da kolaylık sağlanmış olur.
•  Bu rulmanların bazı özel uygulama alanlarına yönelik tipleri yaygın olarak üretilmektedir (titreşim eleği rulmanları, iki parçalı oynak makaralı rulmanlar).

Çalışma şartlarının ağır olduğu hassasiyet gerektirmeyen uygulama alanlarında kullanılırlar:
•  Makaranın tüm yüzeyi boyunca temas eden kalın cidarlı dış bilezik sayesinde ağır darbeli yükleri taşıyabilir.
•  Bombeli dış bileziğe sahip destek makaraları 1,50'ye kadar olmak kaydıyla mildeki açısal kaçıklıkları dengeleyebilir.
•  Eksantrik millerde ve kam devirme kolu makarası ile kızak yolları destek makaraları olarak iyi sonuç verirler.

Rulmanlı uygulamalarda en çok kullanılan eksenel tip rulman türüdür:
•  Tek veya çift yönlü olmalarına göre tek ya da çift yönden gelen eksenel kuvvetleri karşılarlar. Radyal yönde yük taşıyamazlar.
•  Çok fazla hassasiyet gerektirmeyen normal ve nispeten ağır çalışma şartlarına sahip uygulama alanlarında, basit yapılarından ötürü çok yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
•  Genel makine sanayi, metal sanayi, kimya sanayi ve otomotiv sektörü gibi birçok standard uygulama sahası için uygun olmakla birlikte, özellikle madencilik sektöründe delme işlemi yapan makinalarda kullanılırlar.

Tek veya çift yönlü olmalarına göre farklı yapıda üretilen rulmanlardır:
•  Tek veya çift yönlü olmalarına göre tek ya da çift yönden gelen eksenel kuvvetleri karşılarlar. En önemli ortak özellikleri, içinde ağır eksenel yüklerin yer aldığı, karma yükleri taşıyabilmeleridir.
•  Ry serisi tek yönlü eksenel-eğik bilyalı rulmanlar, çoğunlukla, hassasiyetin gerekli olmadığı karma yüklerin etkisindeki yataklamalarda kullanılır.
•  Çift yönlü eksenel-eğik bilyalı rulmanlar, daraltılmış toleranslara sahip rulmanlar olup, genelde takım tezgahlarının fener millerine takılır.
•  Örnek: Çift yönlü eksenel-eğik bilyalı rulmanların özellikle NN30K tipindeki çift sıralı, konik delikli silindirik makaralı rulmanın takılı olduğu konik mil yüzeyinin hemen yanına yerleştirilmesi suretiyle, hem çok hassas hem de son derece rijit bir yataklama düzeni elde edilmiş olur.

Kullanımı en yaygın olan eksenel-makaralı rulman tipidir:
•  Sadece eksenel yönde olmak üzere, tek veya çift yönden gelen eksenel kuvvetleri karşılarlar.
•  Çok yüksek eksenel yükleri taşıyabilen bu tip rulmanlarla rijit ve darbelere dayanıklı yataklamalar elde edilir.
•  Rulmanı oluşturan parçaların basit geometrik yapısı sayesinde yüksek imalat toleranslarında işlenebildiklerinden, aynı zamandayüksek hassasiyette yataklama düzenleri de elde edilebilir.
•  Basit yapısal özellikte olmaları sebebiyle birçok farklı kombinasyonun uygulanabilirliğine olanak tanırlar.
•  Eksenel-silindirik makaralı rulmanlar, eksenel-sabit bilyalı veya eksenel-iğneli rulmanların taşıma kapasitesinin yetersiz kaldığı hallerde kullanılır.
K811 ve K812 serisi eksenel-silindirik makaralı çemberler, mil oturma yüzeyinin sertleştirilmiş (58 – 65 HRc) ve taşlanmış olması halinde doğrudan bu yüzey üzerinde çalışabildiğinden, bu tür makaralı çemberler ile az yer tutan yataklamalar elde edilir.

•  KRS, yüksek hassasiyet ve kalitede d = 3 mm'den d = 40 mm'ye kadar standard olarak tane masura üretmektedir.
•  KRS'de bilya üretimi yapılmamakla beraber, GRADE 10 kalite derecesindeki tane bilyalar, örneğin SKF firmasının da temin ettiği gibi, EUROBALL şirketinden alınmaktadır.

Çelikten saç kafesler:
Sabit bilyalı rulmanlar için
a) preslenmiş tip
b) perçinli kafes

•  Pirinçten kütlesel kafesler:
Sabit bilyalı rulmanlar için c) perçinli kütlesel
Eğik bilyalı rulmanlar için d ) pencere tip
Silindirik makaralı rulm. için e) özel perçinli kafes

•  Polyamid kafesler:
Tek sıra sabit bilyalı rulm. için f) geçme tip
Eğik bilyalı rulmanlar için g) pencere tip
Silindirik makaralı rulm. için h) pencere tip kafes

Rulmanlı uygulamaların %80'inden fazlasında sabit bilyalı rulmanlar kullanılmaktadır:
•  Önemli miktarda karma yükleri taşıyabilirler (Fa < 0,25 Fr) .
•  Yüksek devir hızlarına uygundurlar.
•  İşleme toleransları sayesinde yataklama hassasiyetleri
oldukça iyidir.
•  Sessiz çalışma (düşük iç sürtünmeler nedeniyle istenmeyen sıcaklık artışlarının oluşmamasından ötürü yüksek devirlerde nispeten düşük gürültü seviyesi)
•  Hafif darbeli yüklere bir ölçüye kadar dayanıklıdırlar.
•  Kapaklı da üretildiklerinden ömür boyu greslenmiş olarak kullanılabilme imkanı sağlarlar.
•  Kolay temin edilebilirlik ve uygun fiyat